ΠΡΟΦΙΛ

Η Leonil Medical είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που ανήκει στον όμιλο εταιρειών LEONIL και δραστηριοποιείται στον χώρο των ιατρικών από το 2004. Ακολουθώντας ανοδικό ρυθμό ανάπτυξης εμπλουτίζουμε διαρκώς το εύρος των προσφερόμενων ιατρικών προϊόντων, μέσα από τη σύναψη καινούριων συνεργασιών.

Στόχος μας είναι να θέτουμε καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας στη διάθεση των ιατρών, βελτιστοποιώντας τις συνθήκες των χειρουργικών τους πράξεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε μικρότερο χειρουργικό χρόνο και γρηγορότερη αποκατάσταση, καθώς και την καλύτερη δυνατή ποιότητα αποτελέσματος για τον ασθενή και τον ιατρό.

Η Leonil Medical συνεργάζεται κατ΄ αποκλειστικότητα με τις:
• REDPINE MEDICAL
• ANDROMEDICAL

Η REDPINE MEDICAL είναι κατασκευαστής καινοτόμων απεικονιστικών συστημάτων μίας χρήσης. Τα συστήματα αυτά παρέχουν στους ιατρούς λεπτομερή εικόνα της περιοχής που χειρουργείται, βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τις επεμβάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Η ANDROMEDICAL είναι η Νο1 εταιρεία στον κόσμο συσκευών έλξης πέους για μετεγχειρητική και αισθητική χρήση. Οι συσκευές αυτές βοηθούν στην αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό, καθώς και στην βελτίωση της εμφάνισης του πέους.

Η Leonil Medical είναι μια εταιρεία που είναι αφοσιωμένη στην παροχή καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας στους ιατρούς. Με τη συνεργασία της με την REDPINE MEDICAL και την ANDROMEDICAL, η Leonil Medical διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων που μπορούν να βοηθήσουν τους ιατρούς να πραγματοποιήσουν τις επεμβάσεις τους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Scroll to Top